Vítejte na stránkách zapsaného spolku

Skřivaň

O nás

Vycházíme z přesvědčení, že sdružovat se, udržovat a obnovovat tradiční hodnoty má smysl.

Spolek Skřivaň byl založen 5. května 2018. Dne 1. srpna 2018 byl zapsán do spolkového rejstříku a jeho účelem je ochrana a udržování památek a kulturních hodnot, přírody a krajiny ve Skřivani a okolí. Hlavním podnětem k založení spolku byl záměr podpořit obnovu kostela sv. Štěpána a na ten jsme se rozhodli soustředit své síly. Objekt kostela se samostatně stojící zvonicí je dominantou obce a jeho stavebně historická hodnota výrazně převyšuje úroveň sakrálních památek v okolí. Bohužel je nyní po většinu roku nepřístupný a chátrá. Naším cílem do budoucna je hledání cest k zajištění finančních prostředků na nákladnější opravy kostela a příprava projektů k jejich získání ve spolupráci s příslušnými orgány.

Img

Chceme oživit komunitu

Vycházíme z přesvědčení, že sdružovat se, udržovat a obnovovat tradiční hodnoty má smysl. Chceme navázat na to, co se v obci podařilo nebo daří uskutečňovat. V minulosti byla na rozcestí obnovena socha sv. Isidora, již několik let se konají v kostele o Vánocích vystoupení pěveckého sboru, setkávání na „Čarodějnicích“ a „Loučení s létem“. Rádi bychom znovu zapojili kostel do života obce a začneme tím, že společnými silami upravíme okolí kostela, vysadíme stromy a keře, zbudujeme lavičky i stůl k posezení. Otevřeme toto místo pro setkávání lidí, k oddechu i k pořádání kulturních a společenských událostí. Jedním z prvních úkolů bude oprava oken kostela, zabezpečení proti zatékání a další nutná údržba stavby. Zapojit se a přispět může každý, i vy! V rámci spolkové činnosti můžeme pomoci realizovat další nápady, na kterých se členové spolku shodnou.

Připojit se

Naše cíle

Hlavní cíle našich aktivit jsou

Obnova kostela

Rádi bychom znovu zapojili kostel do života obce.

Ochrana přírody

Budeme se snažit zasadit se o ochranu přírody na Skřivani a okolí.

Oživení komunity

Chceme navázat na to, co se v obci podařilo nebo daří uskutečňovat.

Více

Chcete se dozvědět více o našich aktivitách a o historii míst s nimi spojenými?

Přečíst si více

Podpora

Projekt Člověk v místě, místo v člověku byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita s připojením Nadace JABLOTRON A NET4GAS.

Img