Člověk v místě, místo v člověku


Dne 20. 10. 2018 jsme zahájili realizaci projektu Člověk v místě, místo v člověku. Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita s přispěním Nadace JABLOTRON a NET4GAS. Díky štědré podpoře těchto dárců jsme získali nadační příspěvek ve výši 80 tisíc korun. Konkrétní činnosti projektu: Představení projektu, beseda s památkářem, tradiční skládání, origami. Tvorba stránek, texty, získávání a síťování spolupracovníků. Jednání s partnery a podporovateli. Přátelská setkávání a posezení. Vyhlášení sbírky. Propagace projektu. Práce na prostranství kolem kostela, vysazení dřevin, osazení lavic a stolu, drobné opravy ohradní zdi. Oprava vitrážových oken ze sbírky, oprava úžlabí, malování kostela, úklid lodě kostela po malování. Instalace a zahájení výstavy místního výtvarníka jako oslava zpřístupnění místa. Otevírání kostela a výstavy v pravidelných dobách, doprovodný kulturní program. Realizace projektu probíhá po dobu jednoho roku, a to do 20. října 2019.

Zpět k aktualitám