První setkání spolku


V sobotu 20. října 2018 se uskutečnilo přátelské setkání místních i přespolních v kostele sv. Štěpána ve Skřivani. Pozvání přijala paní ing. arch. Eva Volfová, která si připravila krásnou přednášku o stavebním vývoji kostela a jeho mobiliáři. Krátce pohovořila i o historii Skřivaně, o urbanistickém utváření vsi a tradiční zástavbě, o hospodářském dvoře se zámkem. Předsedkyně Marie Šindelková představila spolek Skřivaň, pohovořila o jeho vzniku, představila jeho účel, záměry a informovala o dosavadní činnosti. Počasí přálo, ženy (a i muži) připravili výborné pohoštění, takže nic nebránilo tomu strávit krásné odpoledne v družném rozhovoru před kostelem.

Zpět k aktualitám