Jarní novinky ze Spolku Skřivaň


V průběhu zimy jsme jednali s orgány památkové péče, úřady a firmami, psali a psali. Připravili jsme několik akcí stavební obnovy kostela sv. Štěpána, které musíme finančně zajistit. V roce 2019, jak věříme, proběhne nutná oprava střechy kostela. Podali jsme dvě žádosti o finanční prostředky z fondů Středočeského kraje a Ministerstva kultury. S jejich pomocí za naší spoluúčasti (díky sbírce přes Nadaci VIA) by se nám mělo podařit opravit části střechy v téměř havarijním stavu a připravit další etapu. Na letošní rok máme připraveno restaurování rozbitého vitrážového okna. Kostelní zahrada rozkvete, v sobotu 20.4.2019 na ni vysázíme keře a stromky, vytvoříme nové posezení a v neposlední řadě dokončíme plot. Na letní měsíce připravujeme program do kostela i zahrady, věříme, že potěšíme děti i dospělé. První akcí pro širokou veřejnost je zapojení do Noci Kostelů v pátek 24.5.2019. Konkrétní program najdete už brzy na stránkách Noci Kostelů, na našich stránkách nebo na Facebooku. Zde sledujte i pozvánky na letní události a informace o postupu prací. Přejme si navzájem, ať se nám daří a máme z toho radost!

Zpět k aktualitám