Zdeněk Herman Výběr z obrazů a soch


Spolek Skřivaň pořádá v letním období (vernisáž 29. 6. 2019 v 15 hodin) ve skřivaňském kostele sv. Štěpána výstavu obrazů a soch prof. RNDr. Zdeňka Hermana, DrSc. Kostel se tímto poprvé stane výstavním prostorem. Zdeněk Herman je vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky, chemik a fyzik, který svůj veškerý volný čas věnoval výtvarné činnosti. S malováním začal již v dětství, se sochařskou prací se seznámil na gymnáziu. V roce 1970 s rodinou zakoupil chalupu ve Skřivani. Zde se naplno rozvinula jeho výtvarná činnost, zvláště sochařská. Velmi ho okouzlila místní krajina a začal malovat obrazy olejovými barvami. Jeho umělecká činnost zahrnuje tvorbu soch, olejových maleb, akvarelů, kreseb a linorytů. Zálibu našel i v práci se dřevem, v jeho sbírce najdeme dřevěné sochy a loutky.
Kromě volné tvorby se postaral také o obnovu některých drobných sakrálních památek v kraji. Jeho dílem je kopie sochy sv. Isidora na barokním sloupu u Skřivaně, restauroval čtyři barokní reliéfy na kapličce u Podmokel. Vrcholným dílem jsou sochy sv. Isidora u Všetat a sv. Vojtěcha v parku v Pavlíkově. Svá díla již vystavoval v Rabasově galerii v Rakovníku, ve výstavní síni v Pavlíkově a v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Pozvánka

Zpět k aktualitám