Podzimní novinky 2019


Vážení a milí spolkoví přátelé, srdečně vás všechny zdravíma s nastupujícím podzimem. Rádi bychom vás informovali o dvou důležitých zprávách.

Oprava kostelní střechy

Obdrželi jsme od Ministerstva kutury dotaci dotaci ve výši 92 tisíc Kč na kostelní střechu. Na opravu budou také použity prostředky z veřejné sbírky, která proběhla na začátku tohoto roku. Také páter Kružík předběžně přislíbil, že farnost Petrovice by mohla na rekonstrukci přispět cca 30 tisíc Kč. 1. 10. proběhl kontrolní den za účasti památkářů a firmy, byly dohodnuty podmínky a upřesněno zadání závazného stanoviska.

Varhany

Dne 26. 9. přijeli mistr varhanář z Hodonína pan Stehlík se svým synem. Rozebrali a odvezli varhany z kostela k restaurování. Provede ho pan Stehlík ml. zdarma (získá tak licenci MK k restaurování), oprava bude trvat asi 2 roky. Věc je domluvena s Arcibiskupstvím pražským už delší dobu. Původně neplánovali vrátit zrestaurovaný nástroj do kostela sv. Štěpána ve Skřivani, ale protože vznikl náš spolek a práce na obnově a zpřístupňování kostela je vidět, máme přislíbeno, že se varhany vrátí zpět.

Děkujeme všem za podporu a budem ese těšit na další setkání.

Zpět k aktualitám