Nové údálosti z listopadu


Vážení a milí spolkoví přátelé, máme dvě nové zprávy, se kterým bychom se s vámi rádi podělili.

Oprava střechy

V úterý 19. 11. začala firma TEKLEMPO.CZ s realizací 1. etapy oprav střechy na kostele. Etapa bude hrazena z poloviny z dotace MK ČR (92 tis. Kč), o druhou polovinu nákladů se podělí farnost Petrovice (40 tis. Kč) a náš spolek, více než 50 tisíc korun zaplatíme z výtěžku sbírky prostřednictvím nadace VIA. Z příspěvku na činnost Městyse Pavlíkov jsme na přípravné práce vynaložili 5 tis. Kč. Přejme si dobré počasí a ať se dílo daří.

Grand Nadace Občanského fóra

Dne 20. 11. se předsedkýně a místopředseda našeho spolku zúčastnili slavnostního vyhlášení grantů Nadace Občanského fóra, které proběhlo v prostorách vily Otto Petschka, rezidenci velvyslance USA. Pan velvyslanec se celého aktu účastnil, všem blahopřál k výročí sametové revoluce 17. listopadu a spolu s předsedkyní Nadace OF Dagmar Havlovou i ke získání grantů. Ocenil práci všech žadatelů v péči o opomíjené památky. Byl to velmi slavnostní okamžik. Na restaurování rozbitého vitrážového okna kostela sv. Štěpána ve Skřivani dostal spolek Skřivaň 25 tisíc Kč, zbylých 18,5 tisíce Kč uhradíme z prostředků našeho spolku (ze sbírky, dobrovolných příspěvků a darů). Děkujeme Nadaci OF i všem příznivcům.

Zpět k aktualitám