Restaurování vitrážového okna


Vážení a milí spolkoví přátelé, Ve čtvrtek 19. 12. si odvezl restaurátor Jiří Černohorský (ateliér VITRAJ) rozbité vitrážové okno z kostela, jedno z jedinečného souboru 11 okenních vitrážových výplní ze skleněných pravidelných přířezů zasazených do olova. Součástí neobvyklé originální okenní výbavy byly původně i ručně esovitě splétané drátěné sítě zavěšené na vnější straně okenních rámů, z nichž se několik dochovalo a jsou uloženy v depozitáři Arcibiskupství pražského. Termín ukončení restaurování a osazení okenní výplně je duben 2020.

Zpět k aktualitám