Lipová alej


Vážení přátelé, členové spolku Skřivaň.

Ve druhém březnovém týdnu bylo ve Skřivani započato s kácením lipové aleje v centru obce. Byli jsme tím zaskočeni, protože po vykácení stromů na návsi u pomníku v loňském roce jsme žádali zastupitelstvo Městyse, aby záměr provádět podobné zásahy byl v předstihu zveřejněn, a aby byla občanům dána příležitost k seznámení a připomínkám. To se nestalo. Žádali jsme o možnost seznámit se s posouzením o stavu stromů (dendrologickým posudkem), na jehož základě bylo rozhodnuto o kácení, a s dalšími navazujícími záměry (náhradní výsadba, čištění rybníka, vodovod). Poslali jsme dopis zastupitelstvu městyse viz níže v příloze.

Kácení bylo prozatím zastaveno na základě stížností adresovaných České inspekci životního prostředí. Žádnou z těchto stížností nepodal spolek Skřivaň.

Samozřejmě uvítáme jakékoliv podněty nebo sdělení Vašich postojů k tomuto nebo i k dalším problémům.

Pozvánka

Zpět k aktualitám