Dopis členům spolku


Vážení členové spolku, vážení občané Skřivaně.

Kácení lipové aleje vyvolalo ve vesnici řadu emocí, je jasné, že i mezi členy spolku nejsou jednotné názory na věc. Je důležité zdůraznit, že záměrem spolku není vrážet klín mezi tábory zastánců a odpůrců lipové aleje, ale naopak poskytnou příležitosti k tomu, aby tyto tábory spolu komunikovaly a vysvětlily si vzájemně své postoje. Alej je již částečně pokácená a nelze to vrátit, ale život a soužití v obci pokračuje dál. Bylo by nešťastné, kdyby nás tato událost nenávratně rozdělila. Ať již osobně zastáváte jakýkoli názor na danou věc, je vždy důležité se snažit pochopit názor dalších spoluobčanů, ač s ním třeba nesouhlasíte. Pročistí se tím vzduch a zlepší to komunikaci pro budoucnost.

Je pravdou, že ve stanovách Spolku je ochrana životního prostředí ve Skřivani, ale to jistě neznamená, že není možné prořezávat a případně i kácet nemocné stromy. Nicméně pokud se něco takového bude plánovat, je třeba aby se k tomu mohli vyjádřit občané Skřivaně a členové spolku také. Ve chvíli, kdy komunikace bude nastavena tak, že budou občané informováni o tom co se plánuje, z jakého důvodu a s jakým cílem, jistě to nevyvolá takovou vlnu nevole, jako když o daném záměru nevědí, jsou tím překvapeni a neznají zdůvodnění daných kroků.

Spolek nepodal žádný podnět na správní orgány ohledně kácení aleje. Je to právě z toho důvodu, že jsme našimi podněty chtěli otevřít diskusi. Uvědomujeme si, že i mezi členy panují různé názory a postoje. Kdybychom takový krok podnikli, musela by proběhnout členská schůze, která by jej schválila. Takže se nemusíte obávat, že tím, že jste členem spolku, vyjadřujeme nějaký konkrétní názor - postoj ke kácení aleje nebo jiným krokům zastupitelstva a změnám ve vesnici. Jediné, co tím vyjadřujete, je zájem o své okolí a chuť vědět, co se ve vašem sousedství plánuje a případně se k tomu vyjádřit.

Pojďme otevřít dialog a snažme se pochopit své spoluobčany a jejich pohled na věc, i když jsme aktuálně asi rozzlobení a nespokojení. Zůstat ve své komfortní zóně se svým názorem a nevystavovat ho kritickému myšlení někoho, kdo má jiný názor, je jednodušší, ale nepřispěje to k dobrým vztahům a k budoucímu dobrému soužití v tomto krásném místě, ve Skřivani.

Zpět k aktualitám