Kostel sv. Štěpána


Kostel sv. Štěpána se samostatně stojící zvonicí byl vybudován na návrší ve střední části vsi v sousedství tvrze. Jeho existence je doložena v polovině 14. století, tehdy byl snad dřevěný. Zděnou jednolodní orientovanou stavbu, jež bývala obklopena hřbitovem obehnaným ohradní zdí, vybudovali na sklonku 16. století Renšperkové, Jan a Ferdinand. Kostel byl vystavěn v renesančním slohu a na dobovém vyobrazení, kresbě J. K. Wolfa z r. 1797, můžeme obdivovat původní podobu zajímavé a členité budovy kostela a jejího vznosného zastřešení. Stavebně historická hodnota objektu i jeho původní vnitřní vybavení výrazně převyšuje úroveň sakrálních památek v okolí. Ke krátké lodi přiléhá oboustranně odsazený presbytář, který uzavírá polygonálně 5 boků pravidelného osmistěnu. Za presbytářem byla později připojena raně barokní kruhová sakristie, vystavěná nad podzemní kryptou Renšperků. Vnější fasády byly původně vybaveny sgrafitovou výzdobou završenou vlysem s ornamentálním dekorem. Podobně náročná byla i vnitřní výmalba, stěny byly vyzdobeny rozvilinovými rostlinnými motivy.

Z pozoruhodné jednotné renesanční výbavy kostela pořízené na přelomu 16. a 17. století, která zahrnovala oltář, kazatelnu, křtitelnici a varhany, se na místě dochovala jen část. Bohatě vyřezávaný hlavní oltář v původní velkoleposti můžeme bohužel obdivovat pouze z dokumentace. Jeho torzo stojí na kamenné tumbě, která pochází ze staršího oltáře. Na podsvícníku bývala řezba Večeře Páně, rámovaná pilastry a dětskými postavami po stranách. V ústřední části byl bohatě vyřezávaný výjev Ukřižování Ježíše Krista mezi dvěma lotry, v boltcovitých postranicích vroubených anděly byly medailony s vyobrazením Zvěstování a narození Panny Marie. V nástavci pak býval obraz Uložení Ježíše Krista do hrobu, nad jeho římsou tři andělé, po stranách znaky dárců mobiliáře kostela Ferdinanda z Renšperku a jeho manželky Markéty z Fiktum. Křtitelnice z roku 1603 je umístěna v kapli na hradě Křivoklát. Dochované vybavení doplňuje ve stejném duchu provedená dřevěná patrová kruchta. V jižní zdi presbytáře a lodi jsou zazděny náhrobní desky Jana a Adama Chotka z Chockova a na Skřivani, obě z červeného mramoru a s reliéfy postav. Vysoce ceněnou a originálně dochovanou součástí stavby je komplet 11 okenních výplní formátu výškového obdélníku se segmentovými nadpražími s dřevěnými profilovanými masivními rámy opatřenými vitrážovými výplněmi ze skleněných pravidelných přířezů tvaru spojovaných mezikruží, zasazených do olova. Součástí neobvyklé originální okenní výbavy byly původně i ručně esovitě splétané drátěné sítě zavěšené na vnější straně okenních rámů.

Zpět ke článkům