Skřivaň, obec a zámek


První zmínka o Skřivani je z roku 1355. V té době zde stál zemanský statek s poplužním dvorem a tvrzí. Majiteli usedlosti a zřejmě i staviteli tvrze byli bratři Kunešové. Jak uvádí Antonín Cechner, na počátku 15. století zde byly dva statky zemanské. Patřily Janu a Hynkovi z Krakovce, s částí vesnice připadla jednomu z nich i tvrz. Roku 1572 koupil tvrz s příslušenstvím Jan Chotek z Chockova od bratří Sekerků ze Sedlčic za 800 kop grošů. Po smrti Adama Chotka z Chockova (otec a syn Chotkovi byli pohřbeni v kostele sv. Štěpána) prodal Václav Chotek v roce 1592 Skřivaň Ferdinandu Renšperkovi z Renšperka za 5 800 kop grošů. Za třicetileté války byla Skřivaň vypálena a v průběhu 17. a 18. století se zde vystřídali četní majitelé. V roce 1748 koupila ves se zámkem kněžna Marie Anna z Fürstenberka a připojila ji ke křivoklátskému panství. Historie zámku ve Skřivani je spjata s historií zemanského statku a vsi. Původní tvrz přestavěl v letech 1596 – 1608 Ferdinand Renšperk z Držkovic na renesanční zámek. Od dob třicetileté války až po rok 1690, kdy ves s rytířským sídlem koupil František Öfferal z Tully, nemáme o objektu zámku a jeho stavebním vývoji podrobnější zmínku. Po připojení obce i zámku ke Křivoklátu v roce 1748 se zde kolem roku 1800 připomíná dobře zavedený chov koní pro knížecí stáje. Objekt samotného zámku je jednopatrová obdélná barokní budova s hladkou fasádou s opěrnými pilíři v rozích. Vchod se nachází uprostřed západního průčelí, vstupní prostor má valenou klenbu s výsečemi. Odtud se stoupá do prvního patra s dřevěným záklopovým stropem s podvlakem. Interiér zámku byl několikrát přestavován podle účelu, kterému sloužil (kanceláře, mateřská škola, byty). Nyní je zde Ekologická farma Skřivaň, která nabízí ubytování, agroturistiku a další volnočasové aktivity.

Zpět ke článkům